Lọc bạn bè

TẠO ĐƠN HÀNG LỌC BẠN BÈ
ĐĂNG NHẬP
LƯU Ý
  • Không được phép sử dụng trình duyệt cốc cốc để lọc. HÃY SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT CHROME của google để chạy tool!
  • Đây là tool hỗ trợ lọc bạn bè không tương tác trên facebook!
  • Nếu gặp lỗi hãy nhắn tin hỗ trợ !
  • Link Tải Tool Lọc: Tải về
  • Truy cập: http://locbanbe.net/#/filter-friends để sử dụng lọc bạn bè
  • Video Hướng dẫn chạy tool: https://youtu.be/NQjq544V2Oc

© THILYQUAN.XYZ | Thi Lý Quân
Version 1.3.3 | Powered By Thi Lý Quân