Tăng comment

TẠO ĐƠN HÀNG TĂNG COMMENT
ĐĂNG NHẬP
LƯU Ý
  • Nghiêm cấm buff các đơn có nội dung vi phạm pháp luật, chính trị, đồ trụy... Nếu cố tình buff bạn sẽ bị trừ hết tiền và ban khỏi hệ thống vĩnh viễn, và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

  • Nếu đơn đang chạy trên hệ thống mà bạn vẫn mua ở các hệ thống bên khác, nếu có tình trạng hụt, thiếu số lượng giữa 2 bên thì sẽ không được xử lí.

  • Đơn cài sai thông tin hoặc lỗi trong quá trình tăng hệ thống sẽ không hoàn lại tiền.

  • Nếu gặp lỗi hãy nhắn tin hỗ trợ phía bên phải góc màn hình hoặc vào mục liên hệ hỗ trợ để được hỗ trợ tốt nhất

  •  Chờ đơn chạy xong rồi mới mua tiếp, cấm đè đơn

  • Tài khoản, bài viết ở chế độ công khai, nghiêm cấm đổi Username trong quá trình tăng, cố tình đổi Username không hỗ trợ


© THILYQUAN.XYZ | Thi Lý Quân
Version 1.3.3 | Powered By Thi Lý Quân