Google Review

TẠO ĐƠN HÀNG GOOGLE REVIEW
ĐĂNG NHẬP
LƯU Ý

 

- Hiện chỉ nhận Map tại Việt Nam
- Link map lấy tại maps.google.com hoặc link chia sẽ của map
- Bảo hành 30 ngày
- User đánh giá map bằng tay và sài 4g nên hạn chế bị google quét tối đa

Link mẫu https://www.google.com/maps/place/Notre+Dame+Cathedral+of+Saigon/@10.7797908,106.6968302,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x31752f37e6d82451:0xe84f59936ced5b45!8m2!3d10.7797855!4d106.6990189!16s%2Fm%2F027b16m

- Ngiêm cấm Buff các ID Seeding có nội dung vi phạm pháp luật, chính trị, đồ trụy... Nếu cố tình buff bạn sẽ bị trừ hết tiền và band khỏi hệ thống vĩnh viễn, và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Vui lòng lấy đúng id bài viết, công khai và check kỹ job tránh tạo nhầm, tính năng đang trong giai đoạn thử nghiệm nên sẽ không hoàn tiền nếu bạn tạo nhầm


© THILYQUAN.XYZ | Thi Lý Quân
Version 1.3.3 | Powered By Thi Lý Quân